Nainstalujte si:
       

Překlad effective


effective = efektivní (skutečný); účinný (vysoce); úspěšný; působivý; efektní; faktický; skutečný; účelný; užitečný; zdatný; jsoucí po ruce; schopný k službě; činný; výkonný; schopný; dokonavý; osoba vybavená pro vojenskou službu; po ruce; platný; normální; aktivní
be effective = být účinný; být platný;
become effective = vstoupit v platnost; nabýt právní moci;
most effective = nejefektivnější; nejúčinnější;

Překlad effective z webu:
Effective at noon, an hour away.  Platné v poledne, což je před hodinou.
Just as effective would be to open the arteries at the wrist.  Podříznout si hrdlo vyžaduje velkou odvahu.
A simple but effective weapon.  Jednoduchá, ale účinná zbraň.
That's why he's so effective at what he does.  Proto se mu daří vše, do čeho se pustí.
This line had been particularly effective some years back.  Tohle bylo před několika lety zvlášť účinné.
A crude communication but a highly effective one.  Drsná komunikace, ale mimořádně efektivní.
It was, he thought, a hell of an effective way to wake a man up.  Pomyslil si, že to je velice účinný způsob, jak vzbudit mužského.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffectively   effectiveness   effects   efficacy   efficiency   effort   eighteenth   either