Nainstalujte si:
       

Překlad effect


effect = účinek; účinnost; výsledek; účel; smysl; efekt (fyz., tech.); provést; vykonat; vliv; dojem (působivý, často falešný); provedení; úspěch; následek; uskutečnit; uzavřít (pojištění); sjednat (pojištění); jev (fyz.); důsledek; vyřídit; účin; působení
adverse effect = negativní dopad; nežádoucí účinek; záporný účinek; záporný efekt;
binaural effect = stereofonický jev; určení zdroje zvuku;
bonanza effect = Bonanza efekt; škubání vozidla při brzdění motorem; houpání vozidla při brzdění motorem;

Překlad effect z webu:
The effect was spectacular.  Důsledky nechutné.
But in effect the particles form an eye.  Ve skutečnosti však částečky utvoří oko.
How can the effect be described with delicacy and taste?  Jak popsat ten jev klidně a bez emocí?
It made an unnerving effect on his scarcrossed face.  Znám tě.
You can testify to that effect someday.  Někdy k tomu můžete podat svědectví.
Lately those words had a devas­tating effect on him.  To oslovení ho v poslední době ničilo.
I confess that it left an unpleasant effect upon my mind.  Přiznám se, že na můj duševní stav zapůsobil krajně neblaze.
The pale glitter of his eyes heightened the effect of a mask.  Bledá záře očí zvyšovala dojem masky.
He looked almost embarrassed, and this had a reassuring effect on her.  Vypadal téměř v rozpacích a to ji uklidnilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffective   effectively   effectiveness   effects   efficacy   efficiency   effort   eighteenth