Nainstalujte si:
       

Překlad education


education = vzdělání; výchova; vzdělávací; vzdělávání; školení; cvičení; výcvik (zvířat); drezura; školství; instruktáž; studium; školský systém; pedagogika; vědomost; výuka; osvěta; školní vzdělání; školský; vychovávání; výchovný; didaktická grafika
adult education = osvěta; lidovýchova; lidové kurzy; dálkové kurzy; vzdělávání dospělých;
adults education = vzdělávání dospělých; osvěta;
classical education = humanistické vzdělání; klasické vzdělání; povinné školní vzdělání; povinné vzdělání;

Překlad education z webu:
Your education is far from over.  Vaše vzdělání není ještě zdaleka ukončeno.
You'll get your education there.  Tam se ti dostane ponaučení.
Somehow she got an education from our state schools.  Chodila do státní školy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreffect   effective   effectively   effectiveness   effects   efficacy   efficiency   effort