Nainstalujte si:
       

Překlad editor


editor = editor; vydavatel; redaktor; vedoucí střihu (film.); redigovat; střihač; vedoucí redaktor; redaktorka; střihačka; stříhač; editační program; ediční program; editorka; šéfredaktor
city editor = lokálkář; redaktor obchodní části listu; redaktor pro místní zprávy;
copy editor = redaktor (novinářské rubriky); pomocný redaktor;
line editor = řádkový editor; řádkově orientovaný editor; řádkový ediční program; sestavování programu;

Překlad editor z webu:
My editor sent him a manuscript.  Můj nakladatel mu jenom poslal rukopis.
The news editor had already starred the latest development;  Zpravodajská redakce už zpracovala a odvysílala poslední událost;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreducation   effect   effective   effectively   effectiveness   effects   efficacy   efficiency