Nainstalujte si:
       

Překlad edition


edition = vydání; sestřih (film.); náklad (knihy, novin); verze; forma; edice; střih; redakce; emise; vydávání; vydání publikace; náklad publikace; nakladatelská knihárna
annotated edition = komentované vydání; anotované vydání;
cheap edition = laciné vydání; levné vydání;
classical edition = tradiční vydání; klasické vydání;
definitive edition = definitivní vydání; konečné vydání;
first edition = první vydání;

Překlad edition z webu:
Which edition will this story run in?  Ve kterém vydání bude ten článek?
The leatherbound edition was poster-sized, like a huge atlas.  Tento výtisk, vázaný v kůži, měl rozměry velikého atlasu.
What time does the first edition come off the press?  Kdy vyjde z tiskárny první vydání?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreditor   education   effect   effective   effectively   effectiveness   effects   efficacy