Nainstalujte si:
       

Překlad editing


editing = editace (2. p.); úprava (2. p.); edice; příprava k tisku; úprava textu; vydávání; editování; editující; editační; ediční činnost; redakční úprava; redigování; editorství; znak úpravy
data editing = editace dat; úprava údajů;
tape editing = sestřih pásku; montáž záznamu; střih záznamu;

Překlad editing z webu:
The editing took twelve hours a day for several weeks.  Stříhal jsem je několik týdnů dvanáct hodin denně.
With a little editing of course.  S několika úpravami, samozřejmě.
I recorded all of them, and did my editing at night.  Všechno jsem nahrával a v noci jsem to stříhal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoredition   editor   education   effect   effective   effectively   effectiveness   effects