Nainstalujte si:
       

Překlad economy


economy = ekonomika; ekonomie; hospodářství; hospodárnost; hospodaření; šetrnost; spořivost; hospodárné uspořádání; úspora; úsporné opatření; střídmost; úspornost; ekonomický; hospodářská soustava; úspora podniku; hospodárný; ekonomický systém; dobrá hospodárnost
backward economy = zpátečnické hospodářství; zaostalé hospodářství;
black economy = neproclené zboží; práce placená v hotovosti na ruku; černá ekonomika;
capitalist economy = kapitalistická ekonomika; kapitalistická ekonomie; příkazová ekonomika;

Překlad economy z webu:
She sketched with the nofrills economy of a draftsman.  Kreslila pevnými črtami umělce.
It is a boost to the economy and keeps the money in circulation.  Je to katalyzátor ekonomiky a udržuje peníze v oběhu.
What's happening here today'd blow our whole economy to hell.  Stát se tohle u nás, tak jde celá ekonomika do háje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreczema   edger   editing   edition   editor   education   effect   effective