Nainstalujte si:
       

Překlad economizer


economizer = ohřívač (vzduchu, vody); spořič; ekonomizér; ukazatel spotřeby paliva; úsporné zařízení; tryska pro úsporný chod
steam economizer = parní ekonomizér; parní ohřívák napájecí vody;
economy   eczema   edger   editing   edition   editor   education   effect