Nainstalujte si:
       

Překlad economics


economics = národní hospodářství; ekonomické vědy; ekonomické; hospodářství; hospodárnost; ekonomické aspekty výrobního procesu
aggregate economics = agregátní ekonomika (ekon.); ekonomika zabývající se úhrnem; makroekonomika;
business economics = podniková ekonomika; podnikové hospodářství;
forest economics = ekonomika lesního hospodářství; lesní hospodářství;

Překlad economics z webu:
They shared this economics instructor.  Měli společného učitele ekonomie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreconomizer   economy   eczema   edger   editing   edition   editor   education