Nainstalujte si:
       

Překlad easier


easier = snadnější; snazší; snadno
make easier = ulehčit; usnadnit; make it easier = usnadnit;

Překlad easier z webu:
Easier said than done.  To se snáze řeklo, než udělalo.
Maybe easier for you, alone...  Třeba ti to půjde líp samotnému...
It was easier to see.  Už viděli lépe.
The going felt easier now.  Pohyb se mu teď zdál snazší.
Is there not an easier path?  To tu není lepší cesta?
And, obviously, he was an easier target.  A zřejmě to byl snadný cíl.
With your help, this will be easier ...  S vaší pomocí to bude snazší...
That will make the extraction effort all the easier to accomplish.  O to snazší bude dostat je odtamtud.
But this made the empty place within him no easier to bear.  Cítil, že se něco musí roztříštit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreasily   Easter   easy reach   eater   eccentric   echelon   eclipse   ecology