Nainstalujte si:
       

Překlad easement


easement = ulehčení; úleva; zmírnění; polevení; servitut; přístavek; dependence; služebnost; právo průchodu (přes cizí majetek); domovské právo; pozemková služebnost; průjezd; věcné břemeno; věcné právo k cizí věci; právo; přechodová křivka; nadzvednutí; odlehčení
affirmative easement = aktivní služebnost; záporná služebnost; afirmativní věcné břemeno;
appurtenant easement = pozemková služebnost; užívací právo na přilehlé pozemky;
floating easement = nespecifikované právo průchodu; nespecifikovaná služebnost;
easier   easily   Easter   easy reach   eater   eccentric   echelon   eclipse