Nainstalujte si:
       

Překlad earthing


earthing = uzemnění; zemnění; uzemňovací; zemnicí; uzemňování; zemnicí sběrnice
solid earthing = kovové uzemnění; přímé uzemnění;
earthing switch   earthquake   easement   easier   easily   Easter   easy reach   eater