Nainstalujte si:
       

Překlad earth


earth = země (souš i planeta); pevnina; zemský (ve vztahu kosmickém); hlína; půda (obdělávaná); uzemnit; svět; zeměkoule; brloh (zvířete); doupě (lišky); uzemnění; nora (zvířete); zahrabat (do země); zahrabat se (do země); přikrýt zemí; uštvat (lišku ap.); prsť
bad earth = špatné uzemnění; zkrat se zemí;
clean earth = nezávislé uzemnění; čistá zem (bez cizích napětí a bez šumu);
dead earth = dokonalé uzemnění; spojení na zem; zemní zkrat;
diatomaceous earth = rozsivková zemina (geol.); křemelina; vypátrat;

Překlad earth z webu:
Earth had begun to drift from the crosswires;  Země se počala uchylovat z průsečíků vláknového kříže;
The earth was soft.  Půda byla měkká.
Why on earth not?  Proč ne, probůh?
Then again the earth cried out.  A pak země vykřikla podruhé.
Hooves pounded on the earth all around him.  Všude kolem něj dusala kopyta koní.
It was jutting from the earth just behind a bush.  Byl zabodnutý do hlíny těsně za keřem.
Mariko hesitated, kneeling on the hard earth before him.  Mariko zaváhala.
How, with their only agent run to earth and trapped?  Jak, když jeho jediný agent je na kolenou a v pasti?
Unfortunately, it was found to contain only standard earth organisms.  Bohužel nasbíral jen běžné zemské organismy.
She crouched on hands and knees there between the earth and sky.  Klečela na rukou a na kolenou a choulila se mezi zemí a nebem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearthing   earthing switch   earthquake   easement   easier   easily   Easter   easy reach