Nainstalujte si:
       

Překlad earnings


earnings = příjmový; vydělávající; zisk; tržba; výnos; gáže; výdělky; výtěžek (výdělek); tržby; důchod podniku; výnosy z akcie
accounting earnings = účetně vykazované výdaje; příjmy podniku; účetně vykazované výnosy;
basic earnings = základní plat; základní výdělek;
gross earnings = hrubý výdělek; hrubý výnos; hrubá mzda; hrubé příjmy;
net earnings = čistá mzda; čistý zisk;

Překlad earnings z webu:
Lontae's estimate of lost earnings was quite liberal.  To byl taky dost vstřícný závěr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearshot   earth   earthing   earthing switch   earthquake   easement   easier   easily