Nainstalujte si:
       

Překlad earnest


earnest = vážný; opravdový; seriózní; předtucha; záruka; vážnost; opravdovost; závdavek; předzvěst; signál; naléhavý; svědomitý; vroucí (modlitba, touha ap.); upřímný; soustředěný; serióznost; upřímnost; snažný; důtklivý; usilovný; horlivý; zástava; napjatý
in earnest = vážně; doopravdy; vážně myšlený závdavek; be in earnest = myslet to doopravdy; I am in earnest = myslím to doopravdy;

Překlad earnest z webu:
I was never more earnest in my life.  V životě jsem nemluvil vážněji.
She spoke in a low, earnest voice.  Mluvila tlumeným, upřímným hlasem.
She said that he was very earnest and had a beautiful nature.  Teta mi řekla, že je velmi vážný a že má krásnou povahu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearnings   earshot   earth   earthing   earthing switch   earthquake   easement   easier