Nainstalujte si:
       

Překlad earned


earned = vydělal; získal; vydělán (o penězích); získán; zasloužený; vydělaný; pracovní příjem
times interest earned = úrokové krytí;

Překlad earned z webu:
You earned the right.  Měla jste na to právo.
The man earned it.  Zasloužil si to.
I guess we've earned our pay for the month.  Myslím, že tenhle měsíc jsme si svůj plat zasloužili.
He figured his men had earned it.  A jeho lidé si to zasloužili.
The genius who made this probably earned 100 dollars a year.  Génius, který tohle stvořil, vydělával nejspíš jen 100 dolarů ročně.
But it was the local armies that had earned his especial contempt.  Ale místní armády si vysloužily jeho zvláštní pohrdání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearner   earnest   earnings   earshot   earth   earthing   earthing switch   earthquake