Nainstalujte si:
       

Překlad early


early = brzy; brzký (nezvykle); ranný; časný; dávný; časně; prvotní; dřívější (než obvyklý); předčasný; dříve (před stanovenou dobou); na začátku (samém); zavčasu; počáteční; začínající; rané ovoce; raná zelenina; rané dny; brzo; záhy; primitivní; předčasně
die early = zemřít předčasně; zemřít mlád;
very early = brzičko; velmi brzo;

Překlad early z webu:
Early thirties, she thought;  Něco přes třicet, říkala si.
The early air was cool.  Ranní vzduch chladil.
He went early tonight.  Dneska skápl brzy.
It was an early funeral.  Pohřeb se konal časně.
Or is it too early to know?  Nebo je na to ještě brzy?
We will come in the early morning.  My přiletíme zítra časně ráno.
Fri'it had seen sense at an early age.  Zapeč‘ správný smysl pochopil brzo.
Did you know it will be very early this season?  Věděl jste, že letos přijede velmi br­zy?
There were many fleeings and famines in the early days.  Dřív býval často hlad a lidi utíkali.
Starling held the umbrella and a flashlight in the early dark.  Starlingová držela deštník a baterku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearly warning   earned   earner   earnest   earnings   earshot   earth   earthing