Nainstalujte si:
       

Překlad early warning


early warning = včasné varování; včasná výstraha; předčasné varování; varovný systém
distant early warning = radarový systém varování; dálková včasná výstraha;
earned   earner   earnest   earnings   earshot   earth   earthing   earthing switch