Nainstalujte si:
       

Překlad earliest


earliest = nejrannější; nejdříve; nejdřívější; nejranější; rannost
the earliest = nejdřívější; nejrannější;

Překlad earliest z webu:
The earliest letters of protest were from amputees.  První protestní dopisy začaly chodit od invalidů.
At your earliest convenience, of course.  Co nejdřív, jak to jen půjde, pochopitelně.
I suggest we hear this matter at the earliest possible time.  Navrhuji, abychom tu věc projednali v nejkratším možném termínu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearly   early warning   earned   earner   earnest   earnings   earshot   earth