Nainstalujte si:
       

Překlad earful


earful = porce; odpověď; co proto; svůj díl; domluva; pokárání; výtka; rada; hodnost panství
give an earful = vyslechnout;

Překlad earful z webu:
He gave 'em an earful and got on the horn to me.  Pěkně je všechny seřval a zavolal mě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearlier   earliest   early   early warning   earned   earner   earnest   earnings