Nainstalujte si:
       

Překlad eagle


eagle = orel; orlí; desetidolar (zlatý)
double eagle = dvouhlavý orel; zlatý dvacetidolar; dvojhlavý orel; zlaťák;
spread eagle = nabubřele vlastenecký; bombastický; šovinista; hurávlastenec; rozplácnout se; odrovnat; vyřídit; rozlézt se; roztáhnout se; rozkřídlený orel; chvástavý;

Překlad eagle z webu:
The eagle shifted uneasily.  Orel nejistě poposedl.
And then the eagle lets go.  A vtom ji orel pustí.
Do you see the eagle up there?  Vidíš támhle toho orla?
No one knows why the eagle does this.  Nikdo neví, proč to dělají orlové.
His arms were bound in chains, the eagle face streaked with dirt.  Paže měl spoutány řetězy, v jeho orlím obličeji byly šmouhy špíny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearful   earlier   earliest   early   early warning   earned   earner   earnest