Nainstalujte si:
       

Překlad dynamometer


dynamometer = dynamometr; siloměr; měřič výkonu; brzda na zkoušení motoru
engine dynamometer = výkonový motorový zkušební stav; stav pro zkoušení výkonu motoru; water brake dynamometer = vodní brzda;
dysentery   each other   eagle   earful   earlier   earliest   early   early warning