Nainstalujte si:
       

Překlad dynamo


dynamo = dynamo; generátor stejnosměrného proudu; stejnosměrný generátor; bateriové zapalování
control dynamo = řídicí dynamo; dynamo řídící;
dynamometer   dysentery   each other   eagle   earful   earlier   earliest   early