Nainstalujte si:
       

Překlad dynamic


dynamic = dynamický; rozpínavý; dynamistický (filoz.); funkční; hnací síla; dynamika; mocný; aktivní; dynamické přesunutí zatížení nápravy


Překlad dynamic z webu:
Our planet is a dynamic, active environment.  Naše planeta je dynamické, aktivní prostředí.
That's why it is an open dynamical system.  Proto se jedná o otevřený dynamický systém.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordynamics   dynamo   dynamometer   dysentery   each other   eagle   earful   earlier