Nainstalujte si:
       

Překlad dwelling


dwelling = obydlí (zejména skromné); příbytek; bydliště; bytový; dům; byt; obytný; obývací; bydlení; přerušující; bydlící (kniž.); sídlící; pobyt; obytný dům
occupied dwelling = obsazený byt; obydlený byt; own a dwelling = mít bydliště;

Překlad dwelling z webu:
The nearest dwelling was miles away.  Nejbližší obydlí bylo na míle daleko.
At length we came to the farming dwelling and entered it.  Nakonec jsme přišli k obydlí a vstoupili do něj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordynamic   dynamics   dynamo   dynamometer   dysentery   each other   eagle   earful