Nainstalujte si:
       

Překlad during


during = během (2. p.); v období (2. p.); při (během); v průběhu; po dobu; za (o čase); po; během prázdnin


Překlad during z webu:
During the transfer.  Při převozu.
Once during lunch, he saw a man watching him.  Jednou během oběda viděl muže, který ho pozoroval.
No, except during hunting season.  Ne, jenom během lovecké sezóny.
You were here during it?  Zažila jsi ji tady?
What do you do during the day?  Co děláte během dne?
I was a fighter pilot during the war.  Byl jsem za války válečným pilotem.
At least they'd be bellied up during daylight.  Aspoň že přes den zalehnou.
Give 'im the death penalty, she said during a pause.  Zaslouží si trest smrti, prohlásila v krátké pauze.
It'd be so boring if you killed yourself during my term.  Byla by to otrava, kdyby ses zabil, dokud jsem ve funkci.
He put on the same one he had used during the day.  Vzal si tutéž, co měl na sobě celý den.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorduster   dusting   Dutch   Dutchman   duties   dwelling   dynamic   dynamics