Nainstalujte si:
       

Překlad duress


duress = nátlak (nezákonný); vězení; vazba (tuhá); násilí; protiprávní nátlak; nezákonný nátlak; hrozba; vydírání hrozbou násilí; výhrůžka; tuhá vazba; hrozba
act under duress = jednat pod nátlakem;

Překlad duress z webu:
Can we assume he told you this under extreme duress?  Můžeme předpokládat, že vám to řekl pod extrémním nátlakem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorduring   duster   dusting   Dutch   Dutchman   duties   dwelling   dynamic