Nainstalujte si:
       

Překlad duration


duration = trvání; délka; stálost; doba; časové rozpětí; doba trvání; délka trvání; trvalost; existence; perioda kmitu
call duration = doba hovoru; trvání hovoru;
compile duration = doba kompilace; doba překladu;
contract duration = doba trvání smlouvy; trvání smlouvy;
long duration = dlouhé trvání; dlouhodobý;
parking duration = doba parkování; šířka impulsu;

Překlad duration z webu:
He had a journey of thirtyfive minutes duration ahead of him.  Měl před sebou ještě pětatřicet minut cesty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorduress   during   duster   dusting   Dutch   Dutchman   duties   dwelling