Nainstalujte si:
       

Překlad duplicator


duplicator = rozmnožovací stroj (kancelářský); rozmnožovač; duplikátor; kopírovací zařízení; rozmnožovací zařízení; hektograf; zdvojovač; opakovací děrovač; rozmnožovací papír
spirit duplicator = lihový rozmnožovací stroj; lihový rozmnožovač; stroj pro snímací tisk;
stencil duplicator = blánový rozmnožovací přístroj; cyklostyl; průtiskový stroj; razítkový značkovací přístroj; značkovač;

Překlad duplicator z webu:
That mass duplicator is a classic case.  Replikátor je typický příklad.
I suppose that's how the mass duplicator was wiped out.  Pro dobro lidstva?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordurability   durables   duration   duress   during   duster   dusting   Dutch