Nainstalujte si:
       

Překlad duplication


duplication = duplicita; duplikování; zdvojení; zdvojování; duplikace; opakování; vyhotovení dvojmo; kopie; rozmnožení; zdvojnásobení; duplikát; rozmnožování (dokumentů); kopírování; pořízení kopie; dvojitost; dublování; reprodukce; kašírování; okopírování
document duplication = reprodukce dokumentů; rozmnožování dokumentů;
spirit duplication = lihové rozmnožování; snímací tisk;

Překlad duplication z webu:
This was not birth, it was duplication.  Tohle nebyl porod, bylo to zdvojování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorduplicator   durability   durables   duration   duress   during   duster   dusting