Nainstalujte si:
       

Překlad duplicate


duplicate = zdvojit; duplikát (2. p.); zdvojený; dvojitý; dvojí; zdvojnásobit; zhotovit přesný opis; přesná kopie; dvojmo; ve dvojím vyhotovení (provedený); rezervní; vyhotovit dvojmo; vydat dvakrát; napsat dvakrát; rozmnožit (dokument); kopírovat; náhradní díl
in duplicate = dvojmo; v duplikátu; ve dvojím vyhotovení;
tape duplicate = kopie pásky; pásková kopie; drawn up in duplicate = vystavený) dvojmo;

Překlad duplicate z webu:
When you duplicate mass, you can duplicate persons, too.  Kdo umí replikovat hmotu, umí replikovat taky lidi.
No machine press could duplicate the effect.  Takového účinku nedokáže dosáhnout žádný mechanický lis.
When you duplicate mass, you can duplicate persons, too.  Kdo umí replikovat hmotu, umí replikovat taky lidi.
The muscles remembered the thrumming but could not duplicate it.  Svaly si pamatovaly to napětí, ale nemohly je nahradit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorduplication   duplicator   durability   durables   duration   duress   during   duster