Nainstalujte si:
       

Překlad dumbfounded


dumbfounded = ohromil; ohromený; jako opařený; zaražený; vyjevený; čmelák
be dumbfounded = být ohromený; být jako bleskem zasažený; krve se nedořezat;

Překlad dumbfounded z webu:
Yossarian was dumbfounded by his state of rapturous contentment.  Yossariana jeho nadšené uspokojení naprosto uzemnilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordummy   dump truck   dumper   duplex   duplicate   duplication   duplicator   durability