Nainstalujte si:
       

Překlad due to


due to = zásluhou (čí); v důsledku; splatný; dlužný; následkem; patřičný doklad
be due to = být dán (7. p.); přičíst; patřit (komu); vděčit (komu za); být způsoben (7. p.);

Překlad due to z webu:
I'm due to try again tomorrow at the same time.  Zkusím to zase zítra ve stejnou dobu.
It was due to happen.  To se muselo stát.
It was not due to any animosity toward his service.  Nedá se to přičíst žádné zaujatosti proti jeho službám.
And that could be due to a purely technological accident:  A to může být podmíněno náhodou a čistě technickou okolností:
All his failure had been due to that.  To zavinilo celý jeho pád.
One of the young men was due to be wed next week.  Jeden z těch mládenců se měl příští týden ženit.
He is a man of power and not just due to his wealth.  Je to mocný muž, a nejen kvůli svému majetku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordumbfounded   dummy   dump truck   dumper   duplex   duplicate   duplication   duplicator