Nainstalujte si:
       

Překlad dry weight


dry weight = hmotnost sušiny; suchá váha; silo
vehicle dry weight = hmotnost prázdného vozidla; pohotovostní hmotnost;
dryer   drying   drying oven   due to   dumbfounded   dummy   dump truck   dumper