Nainstalujte si:
       

Překlad drugs


drugs = léky; drogový; předměty osobní hygieny; léčiva; obchodování s drogami
addictive drugs = drogy; návykové látky;
take drugs = brát drogy; dopovat; illicit sale of drugs = nezákonný obchod narkotiky;
illicit traffic of drugs = nezákonný dovoz narkotik;

Překlad drugs z webu:
Drugs and alkyhall.  Drogy a chlast.
Anticoagulant drugs do not prevent this process.  Antikoagulancia tomuto procesu nezabrání.
The proper drugs can be prescribed.  Na všechno se dají předepsat léky.
They don't use drugs here.  Tady nepoužívají žádné drogy.
How long before the drugs wear off?  Jak dlouho bude trvat, než odezní účinek léků?
After all, who would sell drugs to children?  Ostatně kdo by už prodával drogy dětem?
She peered at the litter of drugs and alcohol.  Přehlédla změť medikamentů a alkoholu.
I was amazed at the reaction these drugs produced;  S údivem jsem zjišťovala, co drogy s člověkem dělají;
Then he opened them for good, as the drugs found their mark.  Pak droga zabrala a otevřel je nadobro.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrum anchor plate   drum backing plate   drunk   drunkard   dry weight   dryer   drying   drying oven