Nainstalujte si:
       

Překlad drowning


drowning = utonutí; topící se; tonoucí; utopení; podřimovat
death by drowning = smrt utonutím;

Překlad drowning z webu:
He was drowning in it.  Už se v nich topil.
You could see yourself, drowning and liking it.  Mohli jste se v nich vidět, topili jste se a líbilo se vám to.
Molly's face, with smooth quicksilver drowning the eyes.  Mollyna tvář, jemná rtuť zaplavující oči.
I looked down and saw a drowning apparition in the surging water.  Podíval jsem se dolů a uviděl v přívalu vody tonoucí přízrak.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrugs   drum anchor plate   drum backing plate   drunk   drunkard   dry weight   dryer   drying