Nainstalujte si:
       

Překlad dropping


dropping = padání (2. p.); svržení (2. p.); kapání; klesání; kapénková závlaha; trus; klesající; shoz; skapávající; sklápějící; klopící; ohýbání; snížení; pádový; kapající; vhazování; kapací lahvička
bomb dropping = shoz pum; svržení pum;
leaf dropping = shazování listů; převislost listů;

Překlad dropping z webu:
Dropping it would've crushed a foot.  Kdyby ho upustil, mohl by mu rozdrtit nohu.
They're dropping like flies.  Hynou jako mouchy.
I've finished dropping my bombs.  Shodil jsem všechny bomby.
Gellan fell forward, dropping his sabre.  Gellan upadl na břicho a pustil šavli.
And there was another, dropping from the trees.  A tam padal ze stromu další.
Krendler could hear the hulls dropping to the floor.  Krendler slyšel padat na zem skořápky.
Both men went down on their faces, dropping from view.  Oba muži si lehli na břicho a zmizeli z očí.
The mist was rising steadily now, the temperature dropping fast.  Mlha stoupala a teplota klesala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrops   drowning   drugs   drum anchor plate   drum backing plate   drunk   drunkard   dry weight