Nainstalujte si:
       

Překlad dropped


dropped = klesl; klesnul; snížený; snížil (klesnul); nízký; padlý; shozený; upuštěný; nízká náprava
be dropped = klesnout; odpadnout; být stažený (obvinění);

Překlad dropped z webu:
Dropped some more weight?  A shodil jsi ještě další kila?
He dropped it.  Zahodil ho.
You have dropped it.  Spadl vám.
And boom, he dropped dead.  A bác ho, umřel.
And her leg still dropped off.  A noha jí upadla.
So it might have been dropped by someone in the car.  No prosím!
I guess it's the way they dropped out of sight.  Co je důležité, je způsob, jak zmizela.
She took one glance at it, then dropped it.  Podívala se na ni a upustila ji.
The gun dropped to the floor and he dropped beside it.  Pistole dopadla na zem a on dopadl vedle ní.
Holmes stepped up to the window, closed it, and dropped the blinds.  Holmes přikročil k oknu, zavřel je a zatáhl žaluzie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordropping   drops   drowning   drugs   drum anchor plate   drum backing plate   drunk   drunkard