Nainstalujte si:
       

Překlad droplet


droplet = kapička; kapénka (též med.); kapka; stropní světlo
fuel droplet = kapka paliva; kapání paliva;

Překlad droplet z webu:
Droplets fell from the rim of her umbrella like a curtain of tears.  Kapky stékaly z okraje jejího deštníku jako závoj slz.
It was raining again and the droplets sparkled in the flares.  Znovu se rozpršelo, kapičky deště se třpyti­vě leskly.
Sweat ran down her face in warm droplets and stung in her eyes.  Po tváři jí stékaly teplé kapky potu a pálily ji v očích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordropped   dropping   drops   drowning   drugs   drum anchor plate   drum backing plate   drunk