Nainstalujte si:
       

Překlad drop arm


drop arm = páka řízení; hlavní páka řízení; odkapávat
steering drop arm = rameno hřídele řízení; hlavní páka řízení; páka řízení;
drop-out   droplet   dropped   dropping   drops   drowning   drugs   drum anchor plate