Nainstalujte si:
       

Překlad driving


driving = řízení; řídící (auto apod.); pohon; energický; dynamický; podnikavý; s elánem; hnací; neodbytný; napínavý; vzrušující; řidičský; napájení; popoháněčský; nutkavý; pohonný; plavení; beranění; pohánění; hnaní; buzení; zatahování; zarážení; zatloukání
be driving = jet; řídit;
careless driving = bezohledné řízení motorového vozidla; neopatrná jízda;
dangerous driving = nebezpečná jízda; nebezpečné řízení vozidla;
day driving = jízda za dne; denní jízda;
defensive driving = opatrná jízda; couvání;

Překlad driving z webu:
Driving a little fast, aren't we?  Jezdíme nějak rychle, že?
I'm driving it.  Ten mám já.
Now they're driving away.  Teď odjíždějí pryč.
Now we were driving to school.  Jeli jsme do školy.
But what are you driving at?  Proč tě to vše tak zajímá?
They were circling it and driving it.  Kroužili kolem nich a štvali je před sebou.
He was sick and weak, and not driving too well.  Byl nemocný a sla­bý, řízení auta ho namáhalo.
And now, out among the stars, evolution was driving towards new goals.  A poté se tam kdesi mezi hvězdami vývoj rozletěl za novými metami.
We've got to get out of here, he said, driving east again.  Musíme odsud vypadnout, řekl a zamířil znovu na východ.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordriving cycle   driving offence   drop a hint   drop arm   drop-out   droplet   dropped   dropping