Nainstalujte si:
       

Překlad driving offence


driving offence = porušení pravidel silničního provozu; dopravní přestupek; vyjíždění
commit a driving offence = spáchat dopravní přestupek;
drop a hint   drop arm   drop-out   droplet   dropped   dropping   drops   drowning