Nainstalujte si:
       

Překlad driver


driver = řidič; ovladač; šofér; vozka; poháněč; honec; hnací kolo; automobilista; honák; hnací stroj; palice; řidičský; strojvedoucí; kočí; beranidlo; budič; golfová hůl 1; unášeč; ovládač (SW); budicí obvod; hnací ústrojí; řídicí program; hnací náprava; vozataj
assistant driver = závozník; druhý řidič;
automobile driver = řidič automobilu; řidič osobního automobilu;
bus driver = řidič autobusu; sběrnicový ovládač;
car driver = řidič automobilu; automobilista;
catch driver = unášeč; lapač; budič displeje;

Překlad driver z webu:
Driver must open, he said.  Musí ti otevřít řidič, řekl.
The driver grunted.  Vozka cosi zamručel.
Was the driver drunk?  Byl ten řidič opilý?
Buenos diás, the driver said.  Buenos dias, řekl řidič.
We need a sub driver in on this.  Na tohle potřebujeme někoho přes ponorky.
Both cars are gone, the driver reported.  Obě auta jsou pryč, hlásil řidič.
I'll have a car and a driver for you in a little while.  Za malou chvilku tu bude auto se šoférem.
He thought that was cute, but the driver seemed confused.  Domníval si, že je to vtipné, ale taxikář vypadal zmateně.
Best thing to do with exams is relax, the driver advised.  Při zkouškách je nejlíp dát si pohov, poradil řidič.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordriveshaft   driving   driving cycle   driving offence   drop a hint   drop arm   drop-out   droplet