Nainstalujte si:
       

Překlad driven


driven = hnaný; poháněný; řízený; ražený; pohánět; zapuštěný; poháněná náprava
air driven = poháněný stlačeným vzduchem; s pneumatickým pohonem;

Překlad driven z webu:
You've driven one of these?  Už jste to někdy řídila?
She had driven like a maniac.  Jela jako blázen.
The spirit's been driven out!  Zahnal ducha!
You think they've been driven away?  Myslíš, že je roje vyhnaly?
Not until the taxi had driven a few blocks did he speak again.  Nepromluvil, dokud taxík neprojel kolem několika bloků.
Not long ago she had been driven to speak of it.  Nedávno to nevydržela a odhodlala se vyzpovídat.
She was given a bundle of money and driven home.  Dostala svazek bankovek a odvezli ji domů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordriver   driveshaft   driving   driving cycle   driving offence   drop a hint   drop arm   drop-out