Nainstalujte si:
       

Překlad drinking


drinking = pití (2. p.); pijící; požívající alkohol; pijavý; na pití (určený); holdující alkoholu; alkoholismus; podnapilost; opilost; pijácký; vypití; bumbání; pro pití; pitný; pohárek
hard drinking = ožralství; alkoholismus; pijáctví; pití alkoholu; ožrala; velké pití;

Překlad drinking z webu:
Drinking won't help your voice, he said.  Alkohol tvému hlasu nepomůže, řekl.
He's drinking something, probably coffee.  Něco pije, pravděpodobně kávu.
I'm not drinking that.  Já to pít nebudu.
Where was the drinking water?  Kde je tu pitná voda?
Didn't you start the drinking bout?  Copak jsi s pitím nezačal ty?
And he had to stop drinking so much.  A on nesmí tolik pít.
He was eating chocolate pie and drinking coffee.  Jedl čokoládový koláč a pil kávu.
And the son of a bitch is drinking himself to death.  A teď se ten uličník upíjí k smrti!
He gained a lot of weight, and was drinking too much.  Nabíral na váze a začal příliš pít.
It was one of the women who had been drinking at the bar.  Byla to jedna z žen, které před chvílí popíjely u nálevního pultu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrip molding   drive   drive end   drive gear   drive pinion   drive shaft   drive slip   driveability