Nainstalujte si:
       

Překlad drinker


drinker = piják; nádoba s vodou; napajedlo; alkoholik; alkoholička; pití (2. p.)
habitual drinker = notorik; alkoholik;

Překlad drinker z webu:
You're not a drinker, are you?  Asi moc nepijete, co?
The rest of the drinkers gazed impassively into their glasses.  Zbytek pijáků hleděl s nehybnými tvářemi do svých sklenic.
I'm not much of a drinker.  Já toho moc nevypiju.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrinking   drip molding   drive   drive end   drive gear   drive pinion   drive shaft   drive slip