Nainstalujte si:
       

Překlad drink


drink = pít (též nemírně); pití; nápoj; doušek; napití; opilství; připít; napít se; nasát; sát; pohlcovat; alkohol; sklenička; moře; oceán; pitka; vpíjet; pijáctví; ožralství; napájet se; louže; vyprázdnit; nápojový; vstřebat (4. p.); drink; mok; propít
soft drink = nealkoholický nápoj (chlazený); limonáda (chlazená); šťáva (limonáda, chlazená);

Překlad drink z webu:
Drink up.  Napij se.
Now drink this!  Teď to vypij!
I don't drink coffee.  Kávu nepiji.
What do we drink to?  Nač si připijeme?
They want me to drink it.  Chtějí, abych se toho napil.
He paused long enough to drink his coffee.  Odmlčel se, aby se mohl napít kávy.
Jack wants all of you to drink one, too.  Jack chce, abyste se napili i vy všichni.
I forced a smile and poured a drink for myself.  Přinutil jsem se k úsměvu a nalil si.
We eat only darkness, she said, and we drink only light.  My jíme jen tmu a pijeme jenom světlo.
Already the cabin attendants were at work, with a drink cart.  Letušky už přivážely vozík s nápoji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrinker   drinking   drip molding   drive   drive end   drive gear   drive pinion   drive shaft