Nainstalujte si:
       

Překlad drilling machine


drilling machine = vrtačka; řádkovací secí stroj; vrtací stroj; vrtná souprava
swing drilling machine = otočná vrtačka; radiální vrtačka;
drink   drinker   drinking   drip molding   drive   drive end   drive gear   drive pinion