Nainstalujte si:
       

Překlad drill


drill = vrták; vrtačka; podrobit výcviku; cvičení; nebozez; výcvik; secí stroj; vrtat; provrtávat; vyvrtat; drel (tex.); kepr (tex.); dril (druh paviána); správný postup; drezura; řádek (vysetý); brázda (vysetá); cvičit; sít do řádek; nacvičovat; nácvik
centre drill = navrtávák; středicí vrták; návrtník;
churn drill = souprava na nárazové vrtání; ruční vrtací tyč; nárazová vrtná souprava;
core drill = jádrový vrták; jádrovací dláto; vrtné jádro;
fire drill = protipožární cvičení; požární cvičení;

Překlad drill z webu:
The drill was carefully worked out.  Postup byl pečlivě natrénovaný.
He could drill holes.  Uměl vrtat díry.
Maybe they could drill it?  Možná že by se mohli dostat dovnitř.
Ryan had done the drill himself.  Ryan sám prodělal takový výcvik.
We can use its guns to drill the hole we need.  James s námi bude z lodě udržovat spojení.
If he comes to it's back to the drill field.  Jestli se probere zpátky s ním na cvičiště.
Gradually, the ache in her muscles became a steady drill pain.  Bolest ve svalech se stala postupně trvalou a ochromující.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrilling   drilling machine   drink   drinker   drinking   drip molding   drive   drive end