Nainstalujte si:
       

Překlad drift


drift = proud; unášení; odchylka; závěj; záměr (hlavní); hnát; nahnat; posun; zahnání proudem; zahnání větrem; věc hnaná větrem; odchýlení (lodi ap. ze směru proudu); rozhodný vliv; směr (rozhodný); tendence (rozhodná); nános; vichr; liják; hlavní účel; přesun
air drift = větrací překop; výdušný překop;
continental drift = kontinentální drift (geol.); stěhování pevnin; epeiroforéza; posuv kontinentu;
ice drift = chod ledu; ledochod;
monkey drift = průzkumná chodba; úzký výkop; fázový drift; šum; překop;

Překlad drift z webu:
Beside the drift of paperwork was a book.  Vedle štůsků papírů ležela kniha.
He let himself drift pleasantly.  Nechal se unášet nádhernými vidinami.
There was a little drift in his position.  Nepatrně změnil polohu.
Miriel lay back and let her spirit drift clear.  Miriel si zase lehla a nechala svého ducha vzlétnout.
The hair went white and fell like a drift of feathers.  Vlasy zbělely a vypadaly jako závěj peří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrill   drilling   drilling machine   drink   drinker   drinking   drip molding   drive